UG.CAO.00128

From Aeroscan Service
Jump to: navigation, search

Даний переклад є неофіційною україномовною інтерпретацією офіційного документу і призначений для загального користування.

Якщо Ви знайшли помилку в тексті або маєте пропозиції щодо перекладу, виділіть текст курсором і натисніть Ctrl + Q.

Зробіть свій внесок у загальну справу!

Сторінки: неперекладені, перекладені (нерецензовані), рецензовані.

Станом на 19.10.2015 виконано переклад 1 з 16 сторінок (6%).

Станом на 19.10.2015 виконано рецензування 0 з 16 сторінок (0%).

English (Original Text) Українською
EASA Logo.png
European Aviation Safety Agency User Guide
Foreign Part 145 approvals
Demonstration of 6/24 months maintenance experience
Doc # UG.CAO.00128-003
Approval Date  13/11/2013
Foreign Part 145 approvals
Demonstration of 6/24 months maintenance experience

UG.CAO.00128-003


Name Validation Date
Prepared by: Marc GRAGNOLI Validated 11/11/2013
Verified by: Karl SPECHT Validated 11/11/2013
Reviewed by: Dominique PERRON Validated 12/11/2013
Approved by: Wilfried SCHULZE Validated 13/11/2013


© European Aviation Safety Agency. All rights reserved.
Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet.

EASA Logo.png
Європейське Агентство з авіаційної безпеки Керівництво користувача
Схвалення іноземних організацій за Part 145
Підтвердження 6/24-місячного досвіду виконання ТО
№ док. UG.CAO.00128-003
Дата схвалення  13/11/2013
Схвалення іноземних організацій за Part 145
Підтвердження 6/24-місячного досвіду виконання ТО

UG.CAO.00128-003


Ім’я та прізвище Підтвердження Дата
Підготував: Marc GRAGNOLI Підтверджено 11/11/2013
Перевірив: Karl SPECHT Підтверджено 11/11/2013
Розглянув: Dominique PERRON Підтверджено 12/11/2013
Схвалив: Wilfried SCHULZE Підтверджено 13/11/2013


© Європейське Агентство з авіаційної безпеки. Всі права захищені.
Документ захищений правом власності. Копії не контролюються. Підтвердіть статус ревізії через Internet або внутрішню мережу EASA.

Page 1 of 16 Сторінка 1 з 16