WI.CAO.00115

From Aeroscan Service
Jump to: navigation, search

Даний переклад є неофіційною україномовною інтерпретацією офіційного документу і призначений для загального користування.

Якщо Ви знайшли помилку в тексті або маєте пропозиції щодо перекладу, виділіть текст курсором і натисніть Ctrl + Q.

Зробіть свій внесок у загальну справу!

Сторінки: неперекладені, перекладені (нерецензовані), рецензовані.

Станом на 18.04.2016 виконано переклад 1 з 21 сторінок (5%).

Станом на 18.04.2016 виконано рецензування 0 з 21 сторінок (0%).

English (Original Text) Українською
EASA Logo2.png
European Aviation Safety Agency Work Instruction
Foreign Part 145
Management Personnel & EASA Form 4 Instructions
Doc # WI.CAO.00115-003
Approval Date  22/10/2015
Foreign Part 145
Management Personnel & EASA Form 4 Instructions

WI.CAO.00115-003


Name Validation Date
Prepared by: Marc GRAGNOLI Validated 19/10/2015
Verified by: Karl SPECHT Validated 22/10/2015
Reviewed by: Dominique PERRON Validated 22/10/2015
Approved by: Wilfried SCHULZE Validated 22/10/2015


EU Logo2.png © European Aviation Safety Agency. All rights reserved. ISO9001 Certified.
Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA-Internet/Intranet.
An agency of the European Union
EASA Logo2.png
Європейське Агентство з авіаційної безпеки Робоча інструкція
Іноземні організації Part 145
Керівний персонал та інструкції щодо використання EASA Form 4
№ док. WI.CAO.00115-003
Дата схвалення  22/10/2015
Іноземні організації Part 145
Керівний персонал та інструкції щодо використання EASA Form 4

WI.CAO.00115-003


Ім’я та прізвище Підтвердження Дата
Підготував: Marc GRAGNOLI Підтверджено 19/10/2015
Перевірив: Karl SPECHT Підтверджено 22/10/2015
Розглянув: Dominique PERRON Підтверджено 22/10/2015
Схвалив: Wilfried SCHULZE Підтверджено 22/10/2015


EU Logo2.png © Європейське Агентство з авіаційної безпеки. Всі права захищені. Сертифіковано згідно з ISO9001. Документ захищений правом власності. Копії не контролюються. Підтвердіть статус ревізії через Internet або внутрішню мережу EASA.
Агентство Європейського Союзу
Page 1 of 21 Сторінка 1 з 21